พูดอังกฤษได้ไม่ต้องไปต่างประเทศ

Audio Book ชุดแรกนี้ เป็นชุดที่ใช้ในการเริ่มต้นของการฝึกพูดฝึกฟังภาษาอังกฤษ ครูแบมได้สอนตั้งแต่วิธีการออกเสียง เช่น เสียงที่คนไทยมักจะออกผิด การควบเสียงแบบฝรั่ง การเปลี่ยนเสียงบางเสียง บทเรียนออกเสียงเหล่านี้จะช่วยในเรื่องของการฟังและการพูดให้รู้เรื่องมากยิ่งขึ้น เมื่อฝึกกับบทเรียนออกเสียงแล้ว จะเป็นการฝึกกับการพูดตามประโยคสำเร็จรูป โดยมีการแปลเป็นไทยให้ก่อนและให้พูดตามประโยคที่เป็นอังกฤษ ซึ่งสามารถนำประโยคพวกนี้ไปใช้ในชีวิตได้เลย

พิเศษ! ราคา 440 บาท