ความลับแห่งจักรวาล

Audio Book ชุดพิเศษนี้ เป็นชุดแรกในโปรเจค 100 เล่มเปลี่ยนโลก ของคุณบัณฑิต อึ้งรังษี ซึ่งครูแบมได้สรุปใจความสำคัญจากหนังสือ Best Seller ระดับโลก The Secret of The Ages เนื้อหาหลักๆพูดถึงหนทางที่จะไปสู่ความสำเร็จในชีวิตของมนุษย์ ความรู้ที่ครูแบมได้สอนไว้ในหนังสือเสียงชุดนี้ นำไปใช้ได้กับทุกเรื่องในชีวิต! และในแต่ละบทมีการสอนภาษาอังกฤษทั้งคำศัพท์และประโยคจากหนังสือ The Secret of the Ages ด้วย

พิเศษ! ราคา 550 บาท