6. เคยใช้ภาษาอังกฤษได้ แต่พอไม่ได้ใช้แล้วลืม ทำไงดี

เคยใช้ภาษาอังกฤษได้ แต่พอไม่ได้ใช้แล้วลืม ทำไงดี
ตอบ: ถ้าฝึกจน “พูดเป็นแล้ว” ต่อให้ไม่ได้ใช้ภาษานานๆ ก็จะไม่ลืมไปจนหมด เมื่อต้องกลับมาใช้ใหม่อาจจะมีติดคิดนานบ้างในช่วงแรกๆ แต่จะไม่ลืมจนหมดแน่ๆแต่ถ้าไม่ได้ใช้ภาษานานๆแล้วลืมไม่รู้จะพูดยังไง แปลว่า ตอนที่เคยใช้ภาษาอังกฤษตอนนั้นแค่ “พอจะใช้ได้บ้าง”

วิธีแก้ คือ ให้ดูหนัง ดูคลิป ดูสื่อภาษาอังกฤษเยอะๆ และหมั่นสร้างประโยคภาษาอังกฤษในหัวบ่อยๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *