5. ตอนเรียนก็เข้าใจ แต่พอเจอฝรั่ง ตกใจ ลืมหมด ทำไงดี

ตอนเรียนก็เข้าใจ แต่พอเจอฝรั่ง ตกใจ ลืมหมด ทำไงดี
ตอบ: จะโต้ตอบกับฝรั่งได้ มันไม่ใช่แค่จำแล้วเอามาพูดอย่างเดียว มันต้องเกิดจากการอยู่กับภาษาอังกฤษเยอะ จนทุกอย่างเป็นอัตโนมัติ ฟังแล้วเข้าใจไม่ต้องแปล โต้ตอบกลับไปได้เลยเพราะมีศัพท์ที่ได้ใช้บ่อยๆหรือประโยคที่ใช้บ่อยๆติดในหัวอยู่แล้ว ถ้ายังเกิดอาการค้างเวลาเจอฝรั่ง ฟังแล้วต้องแปล ลืมศัพท์ ต้องเรียงประโยคก่อน แปลว่า “ยังฝึกไม่มากพอ”

วิธีแก้ คือ ดูหนัง ดูคลิป ดูสื่อภาษาอังกฤษเยอะๆ และหมั่นสร้างประโยคภาษาอังกฤษในหัวบ่อยๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *