3. พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ทำไงดี

พูดภาษาอังกฤษไม่ได้ ทำไงดี
ตอบ: 3 สาเหตุที่พูดภาษาอังกฤษไม่ได้

  1. ไม่รู้ศัพท์
  2. ไม่รู้ประโยค
  3. ออกเสียงไม่ถูก

วิธีแก้ ให้ฝึก 3 สิ่งนี้

  1. ฝึกการออกเสียงคำให้ชัด
  2. ฝึกสร้างประโยคให้เป็น
  3. ฝึกศัพท์ที่ต้องใช้จริง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *