2.ฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเลย ทำไงดี

ฟังภาษาอังกฤษไม่รู้เรื่องเลย ทำไงดี
ตอบ:
3 สาเหตุที่ฟังภาษาอังกฤษไม่ออก

  1. ไม่รู้ศัพท์
  2. ไม่เข้าใจประโยค
  3. ฟังการออกเสียงและสำเนียงไม่ออก


วิธีแก้ ให้ฝึก 3 สิ่งนี้

  1.  ฝึกตัวเองออกเสียงและปรับสำเนียงให้ใกล้เคียงเจ้าของภาษา เมื่อไหร่เราพูดได้ใกล้กับเค้า เราถึงจะฟังเค้ารู้เรื่อง
  2. เรียนรู้เรื่องประโยค เมื่อไหร่ที่เราใช้ประโยคเป็น เวลาฟังเราจะเข้าใจความหมายด้วย
  3. เรียนรู้ศัพท์เพิ่ม เมื่อไหร่ที่เรารู้ศัพท์ เวลาฟังเราจะเข้าใจ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *