วิธีจำศัพท์แบบไม่มีวันลืมด้วยเทคนิค Link & Lock

Audio Book ชุดที่สองนี้ เป็นชุดที่สอนเรื่องของการจำศัพท์โดยเฉพาะ โดยครูแบมจะสอนวิธีนำคำศัพท์ภาษาอังกฤษมาเชื่อมกับคำง่ายๆที่เป็นภาษาไทย และสอนจำเป็นภาพเหตุการณ์สนุกๆ ตามสไสตล์ครูแบม หนังสือเสียงชุดนี้เน้นฟังสนุก และ มีตัวอย่างคำศัพท์ที่ใช้เทคนิค Link & Lock นี้เพื่อให้จำได้ประมาณ 80 คำ และยังมีตัวอย่างประโยคในการนำคำศัพท์เหล่านี้ไปใช้ด้วย

พิเศษ! ราคา 440 บาท