Audio Bamble

฿999.00 ฿299.00

พิเศษ! ราคา 299 บาท ถึง 1 – 15 ต.ค. 2562 เท่านั้น!

Audio Bamble
ช่วยเรื่องการฟัง
ช่วยเรื่องการอ่าน
ช่วยเรื่องความเข้าใจศัพท์
ช่วยเรื่องความเข้าใจประโยค
เสมือนมีผู้ช่วยอ่านและแปลความหมายเนื้อเรื่องให้
หมดปัญหาการพยายามฝึกภาษาด้วยการอ่านหนังสือด้วยตัวเอง

Audio Bamble ชุดที่ 1 เนื้อหา 10 บทเรียน

เรียนภาษาผ่านประวัติชีวิต 10 บุคคลสำคัญของโลก
(ฟังผ่านกลุ่มปิดในเฟสบุคได้เลย)