60-DAY PRACTICE

โปรแกรมฝึก 60 วัน ฝึกบรรยาย และนำไปใช้ได้จริง

โปรแกรมฝึกพูดอังกฤษอย่างต่อเนื่อง 60 วัน เพื่อให้พูดคล่อง โดยไม่ต้องพึ่งคู่สนทนา เรียนผ่านทางกลุ่มปิดในเฟสบุคได้เลย สะดวกในการเข้าเรียน และสามารถฝึกได้ทุกที่ทุกเวลา

คอร์สนี้ครูแบมใช้การเรียนการสอนแบบ Active Learning โดยครูเป็นคนนำและเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนฝึก ครูจะเตรียมเนื้อหาและบทเรียนที่นำไปใช้ได้จริง มีการเลือกคำศัพท์ที่สามารถนำไปใช้ได้เลยมาฝึกในแต่ละบท การเรียนคอร์สนี้จะเน้นให้เห็นเป็นภาพ และฝึกพูด

เริ่มเรียนวันที่ 11 ส.ค. – 12 ต.ค. 2562

ราคาปกติ 10,900 บาท พิเศษ! ราคา 5,000 บาท
(รับสมัครถึง 9 ส.ค. 2562 เท่านั้น!)

ติดต่อสมัครเรียน :

 คอร์สยอดนิยม!  สมัครด่วน ก่อนหมดราคา Promotion